Chi tiết Đơn vị

Cập nhật
 
Họ tên nhân viên Bùi Minh Nho
Địa chỉ Ấp Chòm Sao - Hòn Đất - KG
Ngày cấp 8/10/2010
Ngày hết hạn 8/10/2015
Thông tin khác
gia hạn