Nhân viên ATBX

Tìm kiếm
Tên Nhân viên
Năm cấp phép
Năm hết hạn
Danh sách Nhân viên ATBX: 41 mẫu tin
STTTên nhân viênĐịa chỉNgày cấpNgày hết hạn
1 Bùi Minh Nho Ấp Chòm Sao - Hòn Đất - KG 8/10/2010 8/10/2015
2 Danh Nguyên TT Minh Lương - Châu Thành -KG 28/7/2014 28/7/2019
3 Danh Sơn 56 Mạc Cửu - TP RG - KG 6/1/2014 6/1/2019
4 Danh Uốch Qua Na Kiên Lương - KG 21/9/2011 22/9/2016
5 Đồng Vân Trường TT thứ 3 - AB-KG 4/10/2012 5/10/2017
6 Giang Hoài Sơn 46 Lê Lợi - TP RG - KG 25/5/2011 27/5/2016
7 Huỳnh Minh Nhựt TT Vĩnh Thuận - VT - KG 4/11/2012 5/10/2017
8 Huỳnh Thanh Long An Minh - KG 5/11/2013 5/11/2019
9 Huỳnh Văn Kính 35/14 Mai Thị Hồng Hạnh - TP.RG -KG 21/8/2014 21/8/2019
10 Huỳnh Văn Tốt 46 Lê lợi - TP RG -KG 9/5/2013 9/5/2018
11 Huỳnh Văn Vụng 118 Trần Phú - TP RG - KG 4/5/2011 4/5/2016
12 Không xác định
13 Lâm Hoàng Ua 86 Ngô Quyền - TP RG - KG 17/2/2013 18/2/2018
14 Lâm Văn Tuấn 03 Mai Thị Hồng Hạnh - TP.RG -KG 3/12/2014 3/12/2019
15 Lê Chí Linh An Minh - KG 15/5/2012 16/5/2017
16 Lê Hoàng Sơn xã Thạnh Đông A - Tân Hiệp - KG 6/9/2012 7/9/2017
17 Lê Phạm Quốc Anh 815 Sóc Sơn - Hòn Đất - KG 9/6/2014 9/6/2019
18 Lê Văn Kháng Ấp Ba Hòn - KL - KG 11/7/2011 12/7/2016
19 Lữ Huỳnh Hái TT Giồng Riềng - GR - KG 7/12/2012 7/12/2017
20 Lương Hoàng Mai 46 Lê Lợi - TP RG - KG 5/4/2013 5/4/2018
21 Nguyễn Hoàng Duy 46 Lê Lợi - TP RG - KG 25/5/2011 27/5/2016
22 Nguyễn Tấn Thời 64 Đống Đa - TP RG - KG 15/4/2014 15/4/2019
23 Nguyễn Thành Thức An Minh - KG 1/3/2012 2/3/2017
24 Nguyễn Văn Buôl TT Dương Đông - PQ -KG 21/8/2014 22/8/2019
25 Nguyễn Văn Mẫn TT thứ 3 - AB-KG 29/11/2013 29/11/2018
26 Nguyễn Văn Mẫn 82 Trương Định - TP RG - KG 15/4/2014 15/4/2019
27 Nguyễn Văn Nô An Minh - KG 24/5/2013 24/5/2018
28 Phạm Anh Dũng TT Tân Hiệp - Tân Hiệp - KG 18/11/2013 19/11/2018
29 Phạm Khắc Phục TT Tân Hiệp - TH - KG 5/11/2013 5/11/2018
30 Phạm Văn Tảo Lô D11 Phạm Hùng - TP RG - KG 22/12/2010 23/12/2015
31 Phan Gia Lợi TT Dương Đông - PQ -KG 6/2/2015 6/2/2020
32 Phan Hữu Thoại 46 Lê Lợi - TP RG - KG 25/5/2011 27/5/2016
33 Phan Văn Thuần
34 Quang Thành Thu TT Minh Lương - Châu Thành -KG 18/11/2014 18/11/2019
35 Trần Quang Phúc 03 Nguyễn Văn Trỗi - TP RG - KG 16/6/2011 20/6/2016
36 Trần Văn Nam Hà Tiên - KG 19/11/2011 19/11/2016
37 Trần Văn Suôl An Minh - KG 26/9/2011 28/9/2016
38 Trương Tấn Du 40 Hoàng Hoa Thám - TP RG - KG 26/11/2013 26/11/2018
39 Trương Tấn Phát TP RG - KG 11/8/2011 12/8/2016
40 Trương Văn Chiêu xã Thạnh Hòa - GR - KG 18/7/2013 19/7/2018
41 Võ Thành Nhơn 46 Lê Lợi - TP RG - KG 25/5/2011 27/5/2016