Quản lý Kiểu dáng công nghiệp

Tìm kiếm
Tên kiểu dáng Công nghiệp
Loại Locarno
Tên người nộp đơn
Tên chủ hiện tại
Tên tác giả
Danh sách Kiểu dáng công nghiệp: 71 mẫu tin
STTTên kiểu dángLoại LocarnoTên chủ hiện tạiSố bằngNgày cấp bằng
1 Bao Bì 09-05 Xí nghiệp tư doanh chế biến thủy sản Hải Sơn 3-0001087-000 10/09/1993
2 Bao bì 09-05 Xí nghiệp tư doanh chế biến thủy sản Hải Sơn 3-0001088-000 10/09/1993
3 Bao bì 09-05 Cơ sở chế biến chả cá Võ Văn Nhơn 3-0016485-000 06/03/2012
4 Bao đựng phân bón 09-05 Phạm Ngọc Khương 3-0013685-000 06/10/2009
5 Bao đựng phân bón 09-05 Phạm Ngọc Khương 3-0014465-000 18/06/2010
6 Bao đựng phân bón 09-05 Công ty TNHH một thành viên khai thác sản xuất thương mại dịch vụ vận tải xuất nhập khẩu Khương Nam Việt 3-0019646-000 30/07/2014
7 Bao đựng vôi 09-05 Phạm Ngọc Khương 3-0015274-000 21/02/2011
8 Bao đựng vôi 09-05 Phạm Ngọc Khương 3-0016573-000 29/03/2012
9 Bao đựng vôi 09-05 Hộ kinh doanh Năm Trực 3-0016919-000 20/07/2012
10 Bao đựng vôi 09-05 Hộ kinh doanh Năm Trực 3-0016920-000 20/07/2012
11 Bao đựng vôi 09-05 Dương Hùng Đỗ 3-0017278-000 14/11/2012
12 Bao gói 09-05 Công ty TNHH một thành viên nông lâm nghiệp Kiên Giang 3-0016761-000 05/06/2012
13 Bao gói 09-05 Công ty TNHH một thành viên nông lâm nghiệp Kiên Giang 3-0016762-000 05/06/2012
14 Bao gói 09-05 Công ty TNHH một thành viên nông lâm nghiệp Kiên Giang 3-0016763-000 05/06/2012
15 Bao gói 09-05 Công ty TNHH một thành viên nông lâm nghiệp Kiên Giang 3-0016764-000 05/06/2012
16 Bao gói 09-05 Công ty TNHH một thành viên nông lâm nghiệp Kiên Giang 3-0016765-000 05/06/2012
17 Bao gói 09-05 Công ty TNHH một thành viên nông lâm nghiệp Kiên Giang 3-0016766-000 05/06/2012
18 Bao gói 09-05
19 Bao gói đựng chả cá 09-05 Công ty TNHH sản xuất thương mại Kiến Tường Việt Food 3-0018402-000 16/09/2013
20 Bao gói đựng tiêu 09-05 Hợp tác xã Tân Anh 3-0018403-000 16/09/2013
1234