Đề tài dự án

Tìm kiếm
Năm thực hiện
Tên đề tài
Mã đề tài
Xếp loại
Lĩnh vực
Cấp đề tài
Tình trạng
Danh sách đề tài - dự án: 113 mẫu tin
STTTên đề tàiCấp đề tàiLĩnh vựcTrạng tháiXếp loạiNgày bắt đầuNgày kết thúc
1 Biên soạn cẩm nang du lịch tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 3- Đã hoàn tất B 01/01/2012 31/12/2013
2 Cải thiện chất lượng lao động góp phần tăng chỉ số PCI của tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 3- Đã hoàn tất B 01/01/2012 31/12/2013
3 Cải thiện năng suất chất lượng cho cây khóm huyện Gò Quao. Biện pháp chế biến bảo quản sau thu hoạch Cấp cơ sở Các chương trình dự án 3- Đã hoàn tất A 01/01/2010 31/12/2011
4 Chế biến đa dạng các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng từ các giống chuối được trồng phổ biến từ vùng đệm U Minh Thượng Cấp cơ sở Hỗ trợ doanh nghiệp 3- Đã hoàn tất B 01/01/2010 31/12/2012
5 Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật nâng cao đời sống cộng đồng, góp phần phát triển KTXH vùng đồng cỏ bàng xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang Cấp cơ sở Các chương trình dự án 3- Đã hoàn tất A 01/01/2012 31/12/2013
6 Chuyển giao công nghệ nhân giống nâng cao tỷ lệ sống của cá bóp và nuôi thương phẩm từ giống nhân tạo Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/01/2014 31/05/2015
7 Chuyển giao công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá Thều (Arius thalassinus Ruppell,1837) tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 3- Đã hoàn tất B 01/01/2012 31/12/2013
8 Chuyển giao kỹ thuật trồng và sơ chế một số loại nấm cho hộ dân xã Định Hòa - Gò Quao Cấp cơ sở Tự nhiên kỹ thuật 3- Đã hoàn tất A 01/01/2010 31/12/2010
9 Chuyển giao quy trình nhanh chế phẩm nấm xanh Ometar ở qui mô nông hộ và xây dựng mô hình ứng dụng Ometar tử Rầy nâu hại lúa ở tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 3- Đã hoàn tất 01/01/2011 31/12/2012
10 Đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở các xã điểm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 3- Đã hoàn tất B 01/01/2013 31/05/2014
11 Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại các xã nông thôn mới Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 3- Đã hoàn tất A 01/05/2013 01/05/2015
12 Điều tra thực trạng và đề xuất biện pháp ứng dụng tiến bộ KHCN trong nông nghiệp nông thôn tỉnh Kiên Giang. Hiện trạng và định hướng đến năm 2020 Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 1- Đang thực hiện 01/01/2014 31/12/2014
13 Điều tra tổng hợp đề xuất các chuyên đề xã hội và nhân văn Cấp cơ sở Các chương trình dự án 3- Đã hoàn tất 01/01/2010 31/12/2010
14 Điều tra, đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý, khai thác nguồn tài nguyên lâm sàn ngoài gỗ ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/01/2014 31/05/2015
15 Điều tra, khảo sát việc làm thanh niên, đề xuất các giải pháp về đào tạo nghề tạo việc làm cho thanh niên tỉnh Kiên Giang và triễn khai một số mô hình ưu tiên Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 1- Đang thực hiện 01/01/2014 31/05/2015
16 Đổi mới nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2014-2020 Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/01/2014 31/12/2015
17 Dự báo và đề xuất biện pháp đào tạo, cung ứng lao động đáp ứng cơ cấu nhân lực huyện Phú Quốc giai đoạn 2016-2020 Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 1- Đang thực hiện 01/01/2015 31/12/2015
18 Dự kiến hỗ trợ 11 đơn vị (Ban tuyên giáo tỉnh ủy; các trường: cao đẳng nghề, cao đẳng sư phạm, cao đẳng kinh tế kt, cao đẳng cộng đồng, cao đẳng y tế, cao đẳng sư phạm, trường đại học nha trang,trường chính trị tỉnh, bệnh viện đa khoa tỉnh và bệnh viện y học cổ truyền, liên hiệp các hội kh & cn tỉnh) Cấp cơ sở Đề tài KHCN cấp cơ sở tại các đơn vị 1- Đang thực hiện 01/01/2015 31/12/2015
19 Dự kiến hỗ trợ 3 đề tài dự án Cấp tỉnh Hỗ trợ doanh nghiệp 3- Đã hoàn tất 01/01/2011 31/12/2011
20 Dự kiến thực hiện tại 15 huyện, thị, thành phố và Trung tâm ƯD&CGCN Cấp cơ sở Mô hình ứng dụng KHCN 1- Đang thực hiện 01/05/2013 01/05/2015
21 Dự kiến thực hiện tại 15 huyện, thị, thành phố; Trung tâm UD&CGCN; Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường và chất lương; Vườn quốc gia phú quốc; vườn quốc gia UMT Cấp cơ sở Mô hình ứng dụng KHCN 1- Đang thực hiện 01/01/2015 31/12/2015
22 Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quản lý KH&CN trên địa bàn cấp huyện Cấp cơ sở Mô hình ứng dụng KHCN 1- Đang thực hiện 01/01/2015 31/12/2015
23 Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quản lý KH&CN trên địa bàn cấp huyện: Bình quân 20 triệu đồng/ huyện Cấp cơ sở Mô hình ứng dụng KHCN 1- Đang thực hiện 01/05/2013 01/05/2015
24 Hoàn thiện hệ thống sấy tháp tuần hoàn ST-30 năng suất 30 tấn/mẻ Cấp cơ sở Dự án doanh nghiệp hỗ trợ 1- Đang thực hiện 01/01/2015 31/12/2015
25 Khảo sát bệnh thận do thuốc cản quang ở bệnh nhân chụp, can thiệp động mạch vành Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 3- Đã hoàn tất 01/01/2014 01/01/2015
26 Khảo sát đặc điểm sinh thái thảm thực vật núi đất khu vực Hòn Chông - Bình An phục vụ đánh giá khả năng tiếp nhận Vooc bạc di dời từ các núi đá vôi huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 3- Đã hoàn tất A 01/05/2012 01/05/2014
27 Khảo sát đánh giá thực trạng, đề xuất và triển khai giải pháp để phát huy giá trị các ngôi chùa Phật giáo Khmer đã được công nhận Di tích lịch sử văn hóa Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 3- Đã hoàn tất 01/01/2013 01/12/2014
28 Khảo sát thực trạng và định hướng bảo tồn, phát huy giá trị các di sản phi vật thể tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 1- Đang thực hiện 01/01/2015 31/12/2016
29 Khảo sát và nghiên cứu thử nghiệm các giải pháp mã nguồn mở hỗ trợ triễn khai ISO hành chính Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/01/2014 01/01/2015
30 Nâng cao chất lượng chương trình của Đài PTTH Kiên Giang Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 3- Đã hoàn tất A 01/05/2012 01/05/2015
31 Nâng cao năng lực hợp tác giáo dục giữa giáo viên và gia đình của trẻ các trường mầm non tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 3- Đã hoàn tất A 01/05/2012 01/05/2015
32 Nghiên cứ sản xuất cao từ cây dược liệu Dây Gắm tại tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/01/2015 31/12/2016
33 Nghiên cứu bào chế thuốc Đông dược tại Bệnh viện Y học cổ truyền Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/01/2015 31/12/2015
34 Nghiên cứu chọn tạo giống lúa cao sản có khả năng chống chịu mặn năng suất cao và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tỉnh KG Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/01/2015 31/12/2016
35 Nghiên cứu đề xuất biện pháp xây dựng và phát huy đội ngũ tri thức khoa học tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 1- Đang thực hiện 01/01/2015 31/12/2015
36 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp và trồng thử nghiệm phục hồi rừng ngập mặn ven bờ khu vực lấn biển Rạch Giá Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/01/2015 31/12/2016
37 Nghiên cứu đề xuất giải pháp năng cao chất lượng Báo Đảng tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 1- Đang thực hiện 01/01/2015 31/12/2015
38 Nghiên cứu dinh dưỡng cho Vooc bạc đông dương tại khu vực núi kiên lương Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/01/2015 31/12/2015
39 Nghiên cứu giải pháp bồi dưỡng văn hóa nghề và kỹ năng mềm cho người lao động và học sinh học nghề của tỉnh Kiên Giang đáp ứng nhu cầu việc làm và xuất khẩu lao động Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 1- Đang thực hiện 01/01/2014 31/05/2015
40 Nghiên cứu mô hình nuôi cá cảnh tại Phú Quốc Cấp cơ sở Hỗ trợ doanh nghiệp 3- Đã hoàn tất A 01/05/2010 01/05/2012
41 Nghiên cứu nâng cao kỹ năng tổ chức, quản lý, điều hành cho cán bộ Hội Liên Hiệp phụ nữ cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 1- Đang thực hiện 01/01/2013 31/05/2014
42 Nghiên cứu quy luật phát sinh và biện pháp quản lý rệp sáp hại cây đước tại rừng phòng hộ ven biển An minh - An biên Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/01/2014 31/12/2015
43 Nghiên cứu sản xuất cao từ cây dược liệu Bi kỳ nam tại tỉnh kiên giang Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/01/2015 31/01/2016
44 Nghiên cứu thực trạng ngân sách, đề xuất đổi mới và hoàn thiện cấp ngân sách tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 1- Đang thực hiện 01/01/2014 31/12/2014
45 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp dạy và học tiếng Khmer tỉnh KG Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 1- Đang thực hiện 01/01/2015 31/12/2015
46 Nghiên cứu tình hình dịch tễ bệnh phỗi tắc nghẽn mãn tính tại KG năm 2014-2015 Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/01/2014 31/01/2015
47 Nghiên cứu ứng dụng dập di động thay thế dập thời vụ vào sản xuất nông nghiệp vùng ven biển tỉnh Kiên Giang Cấp cơ sở Các chương trình dự án 3- Đã hoàn tất 01/01/2010 31/12/2011
48 Nghiên cứu ứng dụng và xây dựng mô hình trồng, sơ chế và bảo quản rong nho biển tại đảo phú quốc để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu Cấp tỉnh Dự án doanh nghiệp hỗ trợ 1- Đang thực hiện 01/01/2015 31/12/2015
49 Nghiên cứu và chuyển giao các quy trình phòng trị bệnh trên cá bóp và cá mú Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/01/2014 31/12/2015
50 Nghiên cứu và triễn khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 1- Đang thực hiện 01/01/2013 31/05/2014
51 Nghiên cứu và triễn khai ứng dụng hiệu quả liên kết 4 nhà trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo cho xã Định Hòa, Huyên Gò Quao Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 3- Đã hoàn tất 01/01/2011 31/05/2012
52 Nghiên cứu xác định dược tính của một số cây thuốc tại tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/01/2013 31/05/2014
53 Nghiên cứu xác định hàm lượng dinh dưỡng và dược tính của một số cây dược liệu tại Kiên Giang Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/05/2013 01/05/2015
54 Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính cấp xã Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 1- Đang thực hiện 01/01/2014 31/12/2015
55 Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu về giáo dục địa phương cấp THCS và cấp THPT các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 3- Đã hoàn tất 01/01/2010 31/12/2011
56 Nghiên cứu xây dựng mô hình nâng cao chất lượng cơ sở Đảng và các xã nông thô mới và một số nghành tỉnh Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 3- Đã hoàn tất 01/01/2014 31/12/2014
57 Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi cá Trê suối và cá Chạch bùn từ giống nhân tạo tại Kiên Giang Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/01/2014 31/12/2015
58 Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất tiêu Phú Quốc theo hướng Global GAP Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 3- Đã hoàn tất 01/01/2010 31/12/2011
59 nghiên cứu, cải tiến hệ thống phun bọt hòa không khí bằng khí nén phục vụ PCCC Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 3- Đã hoàn tất A 01/05/2012 01/05/2013
60 Nghiên cứu, đánh giá năng lực thích ứng của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 1- Đang thực hiện 01/01/2013 01/05/2015
61 Nghiên cứu, đánh giá năng lực thích ứng của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới trong tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 1- Đang thực hiện 01/01/2013 31/12/2015
62 Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông người dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 3- Đã hoàn tất B 01/05/2012 02/05/2013
63 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp và thí điểm về bổ nhiệm cán bộ thông qua cơ chế thi tuyển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 1- Đang thực hiện 01/01/2015 31/12/2015
64 Nghiên cứu, đề xuất và triễn khai các biện pháp cộng đồng bảo vệ và khai thác giống Sò huyết tự nhiên Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/01/2013 31/05/2014
65 Nghiên cứu, đề xuất và triễn khai mô hình du lịch sinh thái vườn tiêu tại Phú Quốc Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/01/2013 31/05/2014
66 Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất giống cá bóp ở huyện Kiên Hải Cấp cơ sở Các chương trình dự án 1- Đang thực hiện 03/05/2009 01/05/2012
67 Nghiên cứu, xây dựng mô hình du lịch sinh thái gắn với cộng đồng tại Phú Quốc Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 3- Đã hoàn tất A 01/05/2012 01/05/2015
68 Nhân giống và trồng thí điểm loài cây Trai Lí (Fagraea fragrans) phục vụ bảo tồn và phát triển rừng Phú Quốc Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/05/2012 01/05/2015
69 Phát triển đa dạng các sản phẩm thực phẩm có giá trị dinh dưỡng từ nguồn sim rừng Phú Quốc (tỉnh KG) Cấp cơ sở Hỗ trợ doanh nghiệp 3- Đã hoàn tất A 01/05/2010 01/05/2012
70 Sản xuất thử nghiệm chất tạo màn công nghiệp (Gelcoat), dùng trong công nghiệp sản xuất composite, sơn tàu, thuyền đánh cá Cấp tỉnh Dự án doanh nghiệp hỗ trợ 1- Đang thực hiện 01/01/2015 31/12/2015
71 Sản xuất và thử nghiệm máy tách bỏ tạp chất và làm sạch hạt giống lúa cấp xác nhận huyện Hòn Đất Cấp cơ sở Dự án doanh nghiệp hỗ trợ 1- Đang thực hiện 01/05/2015 01/05/2015
72 Sưu tập cây dược liệu tại các huyện Phú Quốc, An Minh, U minh thượng tại tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 3- Đã hoàn tất 01/01/2011 31/12/2012
73 Thử nghiệm nuôi thương phẩm tu hài (Lutralia philippinarum) tại ven đảo tỉnh Kiên Giang Cấp cơ sở Tự nhiên kỹ thuật 3- Đã hoàn tất A 02/05/2010 01/05/2012
74 Thực trạng tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Nguyên nhân và giải pháp phòng chống trong thời gian tới Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 3- Đã hoàn tất A 01/05/2012 01/05/2015
75 Thực trạng tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Nguyên nhân và giải pháp phòng, chống trong thời gian tới Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 3- Đã hoàn tất A 01/05/2012 01/05/2013
76 Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa chùa tháp Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 1- Đang thực hiện 01/01/2013 31/05/2014
77 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 1- Đang thực hiện 01/01/2014 31/05/2015
78 Triển khai ứng dụng chuẩn đoán xác định bệnh sốt xuất huyết Dengue bằng kỹ thuật ELISA kháng nguyên NS1 tại các bệnh viện tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/05/2012 01/05/2015
79 Ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý chất thải rắn tại huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang Cấp cơ sở Các chương trình dự án 1- Đang thực hiện 03/05/2009 01/05/2012
80 Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá, theo dõi mô hình lúa - tôm bền vững tại một xã huyện An Minh Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 3- Đã hoàn tất A 02/05/2011 01/05/2013
81 Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất thự nghiệm phân hữu cơ vi sinh từ bùn thải, tro thải trong chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Cấp tỉnh Dự án doanh nghiệp hỗ trợ 1- Đang thực hiện 01/01/2014 31/12/2014
82 Ứng dụng TB KHKT triển khai và bảo tồn làng nghề sản xuất sản phẩm từ đất nung tại Hòn Đất Cấp tỉnh Các chương trình dự án 1- Đang thực hiện 01/05/2013 01/05/2015
83 Ứng dụng TB KHKT xây dựng mô hình canh tác nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm khóm Tắc Cậu Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/01/2013 01/05/2015
84 Ứng dụng TB KHKT xây dựng mô hình theo tiêu chuẩn VietGAP trong trang trại chăn nuôi heo Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/05/2013 01/05/2015
85 Ứng dụng TBKT sản xuất gạch không nung Cấp quốc gia Các chương trình dự án 1- Đang thực hiện 01/01/2013 31/12/2013
86 Ứng dụng TBKT xử lý rác thải sinh hoạt bằng chế phẩm sinh học và sản xuất phân hữu cơ tại TX Hà Tiên tỉnh Kiên Giang Cấp quốc gia Các chương trình dự án 1- Đang thực hiện 01/01/2013 31/12/2013
87 Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật lấy nước biển phục vụ nuôi tôm công nghiệp tại huyện Kiên Lương Cấp tỉnh Dự án doanh nghiệp hỗ trợ 3- Đã hoàn tất 01/01/2013 31/12/2013
88 Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất gạch không nung tại huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang Cấp quốc gia Các chương trình dự án 3- Đã hoàn tất 01/01/2013 31/12/2014
89 Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và bảo tồn làng nghề sản xuất sản phẩm đất nung huyện Hòn Đất Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/01/2013 31/05/2014
90 Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi chuyên cua và nuôi xen tôm sú dưới tán rừng phòng hộ tại 02 huyện An Biên và An Minh tỉnh Kiên Giang Cấp quốc gia Các chương trình dự án 3- Đã hoàn tất B 01/05/2012 01/05/2013
91 Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi sò huyết ở vùng bãi bồi và dưới tán rừng phòng hộ ven biển vùng U Minh Thượng Cấp quốc gia Các chương trình dự án 1- Đang thực hiện 01/01/2012 01/05/2014
92 Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng quy trình canh tác ổn định 1 vụ tôm sú - 1 vụ lúa ở vùng U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Dự án nông thôn miền núi 3- Đã hoàn tất 01/01/2010 31/12/2011
93 Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng vùng lúa chuyên canh theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm Cấp tỉnh Dự án doanh nghiệp hỗ trợ 1- Đang thực hiện 01/01/2013 31/05/2014
94 Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất rau đạt tiêu chuẩn VietGAP tại tỉnh Kiên Giang Cấp quốc gia Các chương trình dự án 3- Đã hoàn tất A 01/05/2012 01/05/2015
95 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp đa canh tại huyện biên giới Giang Thành Cấp tỉnh Các chương trình dự án 3- Đã hoàn tất A 01/05/2011 01/05/2013
96 ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình theo tiêu chuẩn VietGAP trong trang trại chăn nuôi heo tại Kiên Giang Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 3- Đã hoàn tất 01/01/2013 31/05/2014
97 Ứng dụng triển khai các TB KHKT bảo tồn gene và phát triển đàn chó Phú Quốc Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 02/05/2013 01/05/2015
98 Ứng dụng triễn khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật bảo tồn gene và phát triễn đàn chó Phú Quốc Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/01/2013 31/12/2015
99 Vốn đối ứng các dự án thuộc chương trình NTMN Cấp quốc gia Các chương trình dự án 1- Đang thực hiện 01/01/2014 31/12/2014
100 Xác định và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp TFP trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 1- Đang thực hiện 01/01/2014 31/05/2015
101 Xây dựng các sản phẩm du lịch theo tuyến tại Phú Quốc Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 3- Đã hoàn tất A 01/05/2011 01/05/2013
102 Xây dựng mô hình canh tác có hiệu quả trên vùng đất phèn tại một xã thuộc huyện U Minh Thượng Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 3- Đã hoàn tất 01/01/2011 31/12/2012
103 Xây dựng mô hình Câu lạc bộ văn hóa kết hợp học tập kỹ năng phát triển kinh tế gia đình cho thanh niên Khmer xẫ Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 3- Đã hoàn tất A 01/05/2011 01/05/2013
104 Xây dựng mô hình sản xuất chuối đạt tiêu chuẩn GlobalGAP tại huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 3- Đã hoàn tất B 01/05/2012 01/05/2013
105 Xây dựng mô hình thí điểm nuôi nhuyễn thể bền vững ven biển trong tỉnh Kiên Giang Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 3- Đã hoàn tất B 01/05/2011 05/05/2013
106 Xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động hướng nghiệp tại các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh KG Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 1- Đang thực hiện 01/01/2015 31/12/2015
107 Xây dựng nhà Bướm sống và các mẫu trưng bày Bướm tại vườn quốc gia U Minh Thượng Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 3- Đã hoàn tất 01/01/2011 31/12/2012
108 Xây dựng qui trình sản xuất bải men rượu và ứng dụng công nghệ tiên tiến để chiết tách độc tố trong rượu đường xuống đạt tiêu chuẩn quy định Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 04/05/2015 05/05/2015
109 Xây dựng quy trình sản xuất lúa mùa một Bụi theo hướng GAP Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 3- Đã hoàn tất 01/01/2010 31/12/2012
110 Xây dựng tuyến du lịch tỉnh Kiên Giang đáp ứng yêu cầu phát triễn thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 1- Đang thực hiện 01/01/2015 31/12/2015
111 Xáy dựng và triễn khai ứng dụng quy trình chuẩn đoán và phẫu thuật máu tụ dưới màn cứng mãn tính tại các bệnh viện Cấp tỉnh Tự nhiên kỹ thuật 1- Đang thực hiện 01/01/2014 31/12/2015
112 Xây dựng vườn sưu tập cây đặc trưng Phú Quốc phục vụ du lịch Cấp cơ sở Hỗ trợ doanh nghiệp 3- Đã hoàn tất A 01/05/2010 01/05/2012
113 Xu hướng chọn ngành/nghề của học sinh phổ thông - Nguyên nhân, giải pháp giải pháp cơ bản và công cụ định hướng phát triển nghề nghiệp phục vụ tư vấn đào tạo nghề theo nhu cầu xã hội tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2013-2020 Cấp tỉnh Khoa học xã hội và nhân văn 3- Đã hoàn tất B 01/05/2012 01/05/2015